#12.3 – Vedeți contribuțiile aduse la lucrul în grup

#12.3 – Vedeți contribuțiile aduse la lucrul în grup

Pentru a accesa și examina modificările dintr-un document Google:

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Cum poate un profesor să vadă contribuțiile aduse de mai mulți elevi într-un singur document Google cu acces comun?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Dacă Ionuț a șters din greșeală un paragraf din eseul colegului său, cum poate să recupereze acele modificări din document?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

De ce este important să folosiți istoricul versiunilor pe parcursul activităților de grup?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!