#8.4 – Prezentați progresul elevilor dvs.

#8.4 – Prezentați progresul elevilor dvs.

Graficele create în Google Sheets pot fi adăugate într-un Site Google

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce diagramă poate fi folosită pentru a reprezenta tendințele de-a lungul timpului?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce tip de grafice reprezintă valorile ca procentaje ale unui întreg?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Aplicația Google Sheets poate fi folosită pentru a permite altora accesul la date privind rezultatele elevilor.

Răspuns corect! Răspuns greșit!