GTNS-9.2 – Verificarea lecției

GTNS-9.2 – Verificarea lecției

Graficele create în Foi de calcul Google pot fi adăugate într-un site Google?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce grafice poate fi folosite pentru a reprezenta tendințele de-a lungul timpului?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce tip de grafic reprezintă valorile ca procentaje ale unui întreg?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Aplicația Foi de calcul Google poate fi folosită pentru a permite altora accesul la date privind rezultatele elevilor.

Răspuns corect! Răspuns greșit!