GTNS-8.2 – Verificarea lecției

GTNS-8.2 – Verificarea lecției

Puteți să introduceți date într-o foaie de calcul Google numai prin intermediul unui formular Google.

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce funcție limitează tipurile de date care pot fi introduse într-o celulă?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce tipuri de date dintre următoarele puteți să colectați folosind Formulare Google?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Cu ce aplicație puteți să analizați datele?

Răspuns corect! Răspuns greșit!