GTNS-4.3 – Verificarea lecției

GTNS-4.3 – Verificarea lecției

Cum pot fi șterse elemente dintr-un articol Jam?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Jamboard este disponibil pe?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Asistentul inteligent din aplicația mobilă Jamboard poate fi folosit pentru?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Insersarea de fișiere într-un Jam poate fi realizată pe:

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!