GTNS-4.2 – Verificarea lecției

GTNS-4.2 – Verificarea lecției

Numărul maxim de participanți într-un articol Jam este:

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce modalități există pentru inserarea de text într-un Jam?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Se poate deschide în Meet un articol Jam creat anterior?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Distribuția unui articol Jam se poate din Meet:

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!