GTNS-3.1 – Verificarea lecției

GTNS-3.1 – Verificarea lecției

Cum se pot înscrie elevii la o clasă din Classroom?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Profesorii își pot adăuga elevii în clasă prin:

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Profesorii și elevii pot să creeze cursuri Classroom:

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Cu Classroom, puteți:

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!