GTN2-7.2 – Prezentări interactive

GTN2-7.2 – Prezentări interactive

Prezentările Google sunt capabile să transforme învățarea prin:

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce puteți adăuga la un slide pentru a-l face interactiv?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Când cereți elevilor să creeze ceva cu Prezentări Google, trebuie să:

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Prezentări Google aduce în clasă beneficii învățării, în toate următoarele moduri, CU EXCEPȚIA:

Răspuns corect! Răspuns greșit!