#8.3 – Analizați datele privind progresul elevilor

#8.3 – Analizați datele privind progresul elevilor

Ce instrument Google creează un chestionar digital în care se pot colecta intrări de la utilizatori?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Ce funcție ignoră dublurile dintr-o listă și returnează numai câte o singură instanță a fiecărui element?

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Care dintre următoarele tipuri de date pot fi stocate într-o foaie de calcul Google?

(Selectați toate variantele care se aplică)

Răspuns corect! Răspuns greșit!

Utilizatorii pot să folosească numai Foi de calcul Google pe un dispozitiv Chromebook.

Răspuns corect! Răspuns greșit!